top of page
Om oss

UniqMe gjør unge bevisste     og trygge på seg selv

Vi tror på de unge.

På deres iboende potensiale. 

Vi tror på deres historie og det unike i  hver og en.Vi gir dem et trygt rom hvor de kan dele, utvikle  og foredle historien om seg. Slik at den beveger seg.

De unge får nye perspektiver og tar eierskap til egen historie. Slik former de unge sin egen identitet.

Unge utforsker, bevisstgjør

og definerer hvem de er.

Vi ser, anerkjenner og bekrefter

den enkeltes særpreg.

Sammen utvikler, deler og forteller

vi deres historie.

Unge lærer å eie sine egenskaper, styrker og erfaringer

Vi støtter, utfordrer og tror på deres iboende potensiale

Sammen bygger vi mot, handling og mestring

Unge bevisstgjør sine verdier, mål og drømmer

Vi møter dem med raushet, engasjement og tillit

Sammen skaper vi rom for varme, trygghet og optimisme

Hva vi gjør

Hva vi tilbyr

Samtaler 1:1

Temagrupper

Programmer & Kurs

Workshops & Foredrag

Film & video

Hva vi gjør

Gjennom historiefortelling blir de unge bevisste og trygge på egen identitet. Hvem er jeg? Hva er viktig for meg og gir glede og mening i hverdagen? Hva er mine styrker/talenter? Hvor og med hvem føler jeg tilhørighet?  Hva er mine mål og ønsker for fremtiden?

Hva vi tilbyr
Aktuellt

Relevante artikler og informasjon

Kontakt

Velkommen til UniqMe :-)

Vi er spente på å høre fra deg

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Svart Linkedin Ikon

Sentralen, Øvre Slottsgate 30

Instagram

Facebook

Linkedin

Kontakt oss

Takk!

bottom of page