top of page

Visjon, Misjon og Verdier

Visjon - vårt oppdrag

   Alle unge eier sin egen historie og skaper sin egen identitet

Misjon - vår hensikt

UniqMe bevisstgjør unge slik at de blir trygge på hvem de er! Vårt mål er å styrke deres selvbilde, mestringsfølelse og tilhørighet gjennom narrativ historiefortelling

Vår verdibaserte tilnærming

Unik – Jeg vet hvem jeg er

               Unge utforsker, bevisstgjør og definerer hvem de er                  

  Vi ser, anerkjenner og bekrefter den enkeltes særpreg  

 Sammen utvikler, deler og forteller vi deres historie

Modig – Jeg våger å gå nye veier

Unge lærer å eie sine egenskaper, styrker og erfaringer

Vi støtter, utfordrer og tror på deres iboende potensiale

Sammen bygger vi mot, handling og mestring

Tilstede – Jeg finner gleden i hverdagen

Unge bevisstgjør sine verdier, mål og drømmer

Vi møter dem med raushet, engasjement og tillit

Sammen skaper vi rom for varme, trygghet og optimisme

bottom of page