top of page
1to1.png

Samtaler 1:1

Vi tilbyr individuelle samtaler til ungdom. Du bringer selv inn det som er vanskelig eller vi finner ut av det sammen. Vi tenker du er den som vet best om ditt eget liv.

Gjennom samtale søker vi å tydeliggjøre hva som er viktig for deg og hva du allerede vet og kan. Sammen finner vi ressurser og ser muligheter til å møte det som kan være utfordrende.

Noen temaer de unge snakker om:

-  Selvfølelse, selvbilde og selvtillitt

-  Prestasjon, motivasjon og mestring

-  Stress, press og selvkritikk

-  Relasjoner, vennskap og tilhørighet

-  Mot til å stå i egne valg

-  Ensomhet, sorg eller tap

-  Motivasjon, mening og glede 

-  Skole, fagretning og utdannelse

meeting.png

Temagrupper

Vi har god erfaring med ungdom i samtalegrupper med ulike temaer. Å sette ord på det som er vanskelig og gjenkjenne egne følelser når andre forteller om sine erfaringer, er nyttig og helende. Dere reflekterer sammen og får veiledning fra oss.

 

Vi tilbyr grupper innen:

SORG: Om du har mistet noen du er nær. Hvordan bearbeide sorgen og finne din måte å leve med minnene på?

SKILSMISSE: Mamma og pappa skiller lag. Hvordan er det å være deg i den nye situasjonen? Hva er viktig for deg?

FLERKULTURELL IDENTITET: Hvor er hjem og hva er dine røtter? Hva er utfordrende og hva gir det av muligheter? Kanskje er du adoptert og kjenner på annerledes ift identitet og tilhørighet 

Programmer og kurs

team-leader.png

Ungdomsårene er en brytningstid og jakten på egen identitet kan være en krevende øvelse. I programmet UNG IDENTITET får du muligheten til å forme og fortelle "Historien om meg".   

 

Gjennom programmet blir du mer bevisst dine verdier, styrker og egenskaper. Viktige minner og relasjoner blir tydeligere for deg. Du vet hvor og med hvem du føler tilhørighet. Og hva som gir deg motivasjon og retning til å ta valg for fremtiden.

Du forteller din historie gjennom å lage din egen videofilm.

Programmet går over en periode på 6 uker og som helgekurs.

 

Vi tilbyr også kurs i UNGT LEDERSKAP hvor du tydeliggjør din stemme og ditt lederskap innen det område du brenner for. Du erfarer hva medborgerskap betyr i praksis og for deg personlig. En egen dedikert mentor og en gruppe av andre unge talenter heier på deg i utvikling av deg som leder. 

vintage-mic.png

Workshop og foredrag

Vi tilbyr skreddersydde foredrag og workshop med de temaer som passer dere best. Om dere er ungdom, ansatte eller organisasjoner som ønsker inspirasjon, ny kunnskap og endring. 

 

Aktuelle workshops:

CONFIDENCE WS  Vi jobber med selvfølelse og selvtillitt. Du former historien om deg ved å tydeliggjøre dine egenskaper, ferdigheter og ressurser. 

PERFORMANCE WS  Hvordan prestere godt på idrettsbanen, på skolen eller andre arenaer? Vi jobber med motivasjon og mot, dine styrker og hvordan du kan fokusere på en positiv måte. 

ON THE STAGE WS  Hvordan trives bedre med å stå foran og presentere? Vi jobber med din stemme, ditt budskap og din kommunikasjonsstil. Slik at du tryggere kan fortelle dine historier.

Film og video

video-camera.png

Har du lyst å lage gode videoer som engasjerer? Vi tilbyr kurset GOD PÅ VIDEO som gir deg kunnskap om historiefortelling, dramatulogi og hvordan du forteller budskapet ditt med filmspråk.  Vi jobber med målgruppe, manus og sjanger, bilder, visuell stil og utsnitt, lyssetting, fargebruk, lyd og musikk. Og til slutt hvordan du klipper, redigerer og tekster videoen din.

 

I programmet UNG IDENTIITET  får du muligheten til å lage en egenprodusert film. Gjennom video, bilder og musikk forteller du  historien om deg. Du får hjelp underveis og til klipping og redigering.

bottom of page