top of page

Visjon og hensikt

happiness.png

Vår visjon

Alle unge eier sin egen historie og skaper sin egen identitet

Vår hensikt

UniqMe bevisstgjør unge slik at de blir trygg på hvem de er! Vårt mål er å styrke deres selvbilde, mestringsfølelse og tilhørighet gjennom narrativ historiefortelling

hender.png

Verdibasert tilnærming

Unik – Jeg vet hvem jeg er

Unge utforsker, bevisstgjør og definerer hvem de er

Vi ser, anerkjenner og bekrefter den enkeltes særpreg

 Sammen utvikler, deler og forteller vi deres historie

Modig – Jeg våger å gå nye veier

Unge lærer å eie sine egenskaper, styrker og erfaringer  

Vi støtter, utfordrer og tror på deres iboende potensiale

Sammen bygger vi mot, handling og mestring

Tilstede – Jeg finner gleden i hverdagen

Unge bevisstgjør sine verdier, mål og drømmer

Vi møter dem med raushet, engasjement og tillit

Sammen skaper vi rom for varme, trygghet og optimisme

molekyl.png

Organisasjon

Ellen Claussen er sosialentreprenøren bak etableringen av UniqMe som ideelt selskap. Hun brenner for å gjøre en forskjell blant de unge. Gjennom UniqMe ønsker hun å bidra til at ungdom opplever nye perspektiver og muligheter. 

Ellen har bakgrunn som gestaltterapeut med spesialisering innen narrativ metode, sorg og krise. Som siviløkonom har hun også mange års erfaring med utvikling av mennesker og organisasjoner hvor fasilitering og prosessledelse er kjernekompetanse.

Med på laget er et UniqMe-team bestående av psykolog, pedagoger, terapeuter og coach som du vil møte avhengig av type kurs eller tilbud du deltar på. Vi har også gode folk som bidrar på IT, administrasjon og sosiale medier. Sammen komplementerer vi hverandre. 

MEGAFON.png

Ambassadører

Vi er stolte og takknemlige for de som stiller som ambassadører for UniqMe.

De er gode forbilder og rollemodeller som på sin unike måte er med å synliggjøre og forsterke UniqMe sitt budskap. 

Som person skaper de oppmerksomhet og påminner ungdommen om viktigheten av å være stjerne i eget liv.

Våre ambassadører stiller opp på arrangementer eller i media og sprer det gode budskap med sin stemme.

bottom of page