UniqMe gjør unge bevisste     og trygge på seg selv

Vi tror på de unge.

På deres iboende potensiale. 

Vi tror på deres historie og det unike i  hver og en.Vi gir dem et trygt rom hvor de kan dele, utvikle  og foredle historien om seg. Slik at den beveger seg.

De unge får nye perspektiver og tar eierskap til egen historie. Slik former de unge sin egen identitet.

 

Hva vi tilbyr

Samtaler 1:1

Temagrupper

Programmer & Kurs

Workshops & Foredrag

Film & video

Hva vi gjør

Gjennom historiefortelling blir de unge bevisste og trygge på egen identitet. Hvem er jeg? Hva er viktig for meg og gir glede og mening i hverdagen? Hva er mine styrker og talenter? Hvor og med hvem føler jeg tilhørighet?  Hva er mine mål og ønsker for fremtiden?

EKSEMPEL PÅ DELTAKER FILM
 
 

Relevante artikler og informasjon

 

Velkommen til UniqMe :-)

Vi er spente på å høre fra deg

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Svart Linkedin Ikon

Sentralen, Øvre Slottsgate 30

Facebook

Linkedin

Kontakt oss

© 2020 UniqMe      Org.nr. 921 280 904